Mẹo vặt

Phong tục cúng ông Công ông Táo của dân ta như thế nào?07:36

Phong tục cúng ông Công ông Táo của dân ta như thế nào?

248 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Cúng tất niên ngoài trời hay trong nhà? 04:04

Cúng tất niên ngoài trời hay trong nhà?

216 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Ở chung cư thì cúng chúng sinh như thế nào?01:32

Ở chung cư thì cúng chúng sinh như thế nào?

233 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Cúng tất niên như thế nào? 12:29

Cúng tất niên như thế nào?

223 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Khi đi tảo mộ thì cần làm những công việc gì?01:39

Khi đi tảo mộ thì cần làm những công việc gì?

90 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Vậy tảo mộ là gì và tảo mộ khi nào thì đúng?04:11

Vậy tảo mộ là gì và tảo mộ khi nào thì đúng?

101 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Có cần dùng nước đặc biệt để bao sái bàn thờ không?02:18

Có cần dùng nước đặc biệt để bao sái bàn thờ không?

103 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Khi nào thì bao sái bàn thờ? 04:59

Khi nào thì bao sái bàn thờ?

139 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Lễ vật cúng Táo Quân là gì thì đầy đủ? 05:43

Lễ vật cúng Táo Quân là gì thì đầy đủ?

98 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Thờ tao quân ở đâu thì đúng? 02:07

Thờ tao quân ở đâu thì đúng?

242 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Cúng Táo Quân ở bếp có nên không? 02:51

Cúng Táo Quân ở bếp có nên không?

250 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Cúng Táo Quân ở bàn thờ gia tiên được không? 01:47

Cúng Táo Quân ở bàn thờ gia tiên được không?

263 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Thay cá chép sống bằng cá chép giấy có được không?01:21

Thay cá chép sống bằng cá chép giấy có được không?

209 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Nếu cá bị yếu thì có thể phóng sinh trước ngày 23 tháng chạp không? 01:48

Nếu cá bị yếu thì có thể phóng sinh trước ngày 23 tháng...

214 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Nếu cá chép chưa thả chẳng may bị chết thì có bị thần trách phạt?03:39

Nếu cá chép chưa thả chẳng may bị chết thì có bị thần...

250 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Tại sao cúng Ông Công Ông Táo lại thả cá chép? 04:50

Tại sao cúng Ông Công Ông Táo lại thả cá chép?

226 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Cúng Ông Công Ông Táo trước hay sang 23 tháng Chạp có sao không? 03:13

Cúng Ông Công Ông Táo trước hay sang 23 tháng Chạp có sao...

215 lượt xem |07/01/2022

Tải lên bởi: Mai Lan

Có tái sử dụng được bàn thờ không?02:08

Có tái sử dụng được bàn thờ không?

129 lượt xem |27/12/2021

Tải lên bởi: Mai Lan

Quan trọng: Lễ vật cúng lên bàn thờ đầy đủ nhất21:16

Quan trọng: Lễ vật cúng lên bàn thờ đầy đủ nhất

134 lượt xem |27/12/2021

Tải lên bởi: Mai Lan

Có nên thờ đồ hoa quả giả trái cây giả lên bàn thờ04:03

Có nên thờ đồ hoa quả giả trái cây giả lên bàn thờ

149 lượt xem |27/12/2021

Tải lên bởi: Mai Lan