2016-12-08 13:36:34

Khách hàng đăng ký dịch vụ Vclip và duy trì sử dụng dịch vụ trong vòng 48 tiếng sẽ được cộng ngay 5.000đ vào tài khoản chính. Thời gian diễn ra CTKM từ  24/07/2017-21/10/2017. Giá cước: 2.000đ/ngày

Cách thức tham gia:

+ Đăng ký qua SMS cú pháp Y gửi 9234

+ Duy trì sử dụng DV 48 tiếng từ thời điểm đăng ký.

+ KH được cộng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra CTKM