Tình huống "oan thấu trời" trong thang máy

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Tình huống \'oan thấu trời\' trong thang máy.

close  Thu gọn