The Time Traveler's Wife - Thứ tình yêu bồng bềnh và lãng mạn

Góc Điện Ảnh

open  Thông tin

"The Time Traveler's Wife" (Chồng Ảo) là một câu chuyện tình xuyên thời gian. Nó cũng giống như bất cứ câu chuyện tình nào khác trên thế gian này, có giận hờn, có cãi cọ, có yêu thương, có hạnh phúc. Nhưng câu chuyện tình ấy lại bị chia cách bởi số mệnh, số mệnh ở đây chính là thời gian và không gian. Một câu chuyện tình yêu lãng mạn, bồng bềnh và lạ kỳ...

close  Thu gọn