Lý Liên Kiệt quyết chiến 'đại cao thủ' võ cóc

Cảnh Hay

open  Thông tin

Lý Liên Kiệt và Lương Tiểu Long (Nhân vật có võ cóc trong Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì) đã có màn quyết chiến kinh thiên động địa trong bộ phim "Badges Of Fury" (Bất Nhị Thần Thám).

close  Thu gọn