'Zippo' tập 31: Yêu cầu thứ 3 của Huy

Cảnh Hay

open  Thông tin

Liệu Lam (Lã Thanh Huyền) có đồng ý với yêu cầu thứ 3 này của Huy (Hồng Đăng) không? Lược trích từ tập 31 của bộ phim "Zippo Mù Tạt và Em".

close  Thu gọn