Phòng tránh đuối nước

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Ở Việt Nam chưa tính đến vùng miền núi, có khoảng 4.000 người chết mỗi năm, trong đó 70% người chết là trẻ em dưới 15 tuổi, ngoài việc phòng tránh tai nạn đuối nước xảy ra chúng ta cần có cách xử trí để hạn chế số lượng người thiệt mạng.

close  Thu gọn