Bé cần biết: Kiến 3 khoang

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Trong dịch cơ thể của kiến ba khoang có chứa pederin là một loại chất độc có thể làm da bị phỏng rộp, đỏ tấy, viêm lở..., vì vậy, không ít người không bị kiến đốt nhưng vẫn bị viêm da giống như bị zola vì da có tiếp xúc với chất độc tiết ra từ dịch cơ thể của loại kiến này. Hãy giúp bé phân biệt và tránh tiếp xúc với kiến ba khoang

close  Thu gọn