Hạn chế sử dụng Internet và mạng xã hội

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, xuất hiện ngày càng nhiều các trang mạng xã hội đã tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực hoạt động và sinh hoạt của con người, nhất là giới trẻ. Bên cạnh nhiều tiện ích, các trang mạng xã hội cũng đã gây ra những hệ lụy không tốt, khó lường. Hãy đưa cho bé thời gian được phép sử dụng internet và mạng xã hội đồng thời hướng dẫn bé truy cập đúng cách.

close  Thu gọn