Lập thời gian biểu khoa học

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Để tránh tình trạng mọi công việc đều ở trạng thái dở dang, bài tập chưa xong, không có thời gian vui chơi hãy cùng bạn Hấu Hấu học các lập thời gian biểu khoa học.

close  Thu gọn