Giới thiệu bản thân hấp dẫn

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Mọi người thường tự giới thiệu bản thân mình với những người xung quanh theo từng bước. Khi gặp ai đó lần đầu tiên thông thường chúng ta nên tự giới thiệu tên của mình. Cố gắng tạo ra sự thân thiện và thú vị trong buổi gặp gỡ đầu tiên này. Sau đó, cung cấp một vài thông tin về bản thân.

close  Thu gọn