Giao tiếp trong gia đình

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Gia đình bạn có những ai? Bạn thường giao tiếp và ứng xử với các thành viên trong gia đình thế nào? Hãy xem bạn Poki đã làm đúng chưa nhé.

close  Thu gọn