close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Môn Đồ - Protégé

Phim hành động

1
2
3
4
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Phim dựa vào tài liệu do các nhân viên cảnh sát chìm đã về hưu của sở cảnh sát cung cấp. "Môn đồ" phản ánh chân thực về thân phận của những nhân viên cảnnh sát chìm hoạt động trong tổ chức buôn bán ma túy...

Thông tin  Thu gọn