Phan Kim Liên 'dụ dỗ' em chồng

Cảnh Hay

open  Thông tin

Phan Kim Liên đam mê thần thái, tính khí anh dũng tuấn kiệt của Võ Tòng nên mượn rượu để dụ dỗ, đòi tư thông với người em chồng. Lược trích từ bộ phim 'Tân Thủy Hử' phiên bản ra mắt năm 2011.

close  Thu gọn