close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Đầu Danh Trạng - The War Lords

Phim hành động

Trailer
1
2
3
4
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin
Những năm 1850, đất nước Trung Hoa dưới sự cai trị triều đình nhà Thanh thối nát dần trở nên kiệt quệ bởi nạn Bạch họa (nha phiến)lại bị xâu xé bởi các nước thực dân phương Tây, thêm vào đó là nạn đói Lưỡng Quảng khiến cho hơn 430 triệu dân sống trong cảnh lầm than, khốn khổ đã làm nền cho cuộc khởi nghĩa nông dân Thái Bình Thiên Quốc. Trong suốt thời kì rối ren này, nạn đói, chiến tranh, loạn lạc đã cướp đi sinh mạng của gần 50 triệu người...
Thông tin  Thu gọn