Trấn Thành đi ngoài đường cũng nhặt được "tiện thiếp"

Chơi khăm

open  Thông tin

Trấn Thành , Hari cùng vợ chồng anh chị Hoài Phương - Việt Hương đi Seoul chơi cùng em ruột của Xìn và bạn!!!

close  Thu gọn