Dân Peru 'đánh lộn' chào năm mới

Độc - Lạ

open  Thông tin

Người dân Peru chào năm mới với lễ hội kỳ dị Takanakuy khi người dân hẹn nhau 'solo' đánh lộn để giải quyết hiềm khích.

close  Thu gọn