Superman đã được hồi sinh thế nào trong 'Justice League'?

Cảnh Hay

open  Thông tin

Mặc dù Superman đã chết dưới tay Doomsday trong bộ phim 'Batman v Superman: Dawn Of Justice', tuy nhiên ai cũng biết rằng kiểu gì thì Người Đàn Ông Thép cũng sẽ trở lại, bởi đơn giản vai trò của anh đối với 'Justice League' và vũ trụ DC là quá lớn. Và anh sẽ được hồi sinh bằng cách nào? Liệu vẻ ngoài của Superman sẽ thay đổi ra sao khi anh xuất hiện?

close  Thu gọn