Có nên kiêng "yêu" trong 3 tháng đầu thai kỳ?

Adam & Eva

open  Thông tin

Nên và không nên làm gì trong ba tháng đầu thai kỳ là điều nhiều mẹ bầu quan tâm.

close  Thu gọn