Trấn Thành, Đại Nghĩa thi nhau "đốt nhà" Thu Trang - Tiến Luật

Tv Show

open  Thông tin
Trong "Giọng ải giọng ai" Trấn Thành, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Trường Giang thi phá vỡ tình cảm gia đình Thu Trang - Tiến Luật, khiến 2 khách mời Vicky Nhung và Hoàng Tôn đứng hình.
close  Thu gọn