Kề về lần đầu làm "chuyện ấy" với bố mẹ?

Adam & Eva

open  Thông tin
"Chuyện ấy" là vấn đề cực nhạy cảm giữa bố mẹ và con cái, hầu như không bao giờ được nói đến. Hãy thử mở lòng với nhau để lắng nghe và để yêu thương nhau hơn.
close  Thu gọn