Phát sốt với màn 'trị vợ' của anh 'Núi' Xuân Bắc

Cảnh Hay

open  Thông tin

Anh Núi trong trích đoạn được chia sẻ từ 'Sóng Ở Đáy Sông' hiện lên là một người đàn ông nóng tính, vũ phu, ăn nói khá bỗ bá. Nhưng chắc nhiều người chưa biết, anh cũng có những giây phút rất tình cảm với vợ mình. Gia đình anh chẳng khác nào phường chèo, bởi có khi chỉ vừa giây trước còn đang tình cảm, thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã choảng nhau đến nhập viện. Xong lại ngay lập tức khóc lóc sướt mướt: "Anh xin lỗi, dù thế nào anh cũng thương em nhất mà".

close  Thu gọn