Cảnh 'gạ tình' gây bão của anh 'Núi' Xuân Bắc

Cảnh Hay

open  Thông tin

Câu trước câu sau có vẻ không khớp rồi nha anh Núi. Anh có 'vội' cùng phải nhìn con gái người ta tí chứ, người ta ngại bảo về nhà anh rủ luôn về nhà anh là sao? Trích phim 'Sóng Ở Đáy Sông'.

close  Thu gọn