close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Đại Chiến Cổ Kim

Phim kinh điển

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Năm 2012, một bức tượng thời Tần bỗng nhiên cử động rồi biến mất, khơi lại mối tình 3000 năm trước. Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Hàn Đông Nhi giữ bí mật thuốc trường sinh bất lão yêu Mông Thiên Phóng bị xử tử. Nàng đã bỏ một viên thuốc trường sinh vào miệng Thiên Phóng rồi nhảy vào biển lửa, còn chàng bị đúc thành bức tượng thiên thu vạn thế trông gác lăng mộ. Haneda tự xưng hậu thế của Từ Phúc tìm người đã nuốt viên đan nên bí mật tìm lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Thông tin  Thu gọn