close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Anh Hùng Mã Vĩnh Trinh - Hero

Phim hành động

1
2
3
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Mã Vĩnh Trinh và Mã Đại Tường rời Sơn Đông đến Thượng Hải kiếm sống. Tại đây họ gặp được Đàm Tứ - một người có thế lực ở Thượng Hải. Với sự giúp đỡ của Đàm Tứ, Mã Vĩnh Trinh nhanh chóng nổi danh nơi đất khách. Nhưng cuộc sống ở Thượng Hải không phải là dễ dàng với sự tranh giành địa bàn của các Bang Hội nổi lên là Dương Song. Lúc này thế cục nằm trong tay ba người là Đàm Tứ, Mã Vĩnh Trinh và Dương Song.

Thông tin  Thu gọn