close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Thiên Tằm Biến - Bastard Swordsman

Phim kinh điển

1
2
3
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Vân Phi Dương, một côi nhi lớn lên trên núi Võ Đang và thường bị các huynh đệ đồng môn ăn hiếp. Võ Đang và Vô Địch Môn 10 năm quyết đấu một lần, khi Lưỡng Nghi Kiếm pháp của chưởng môn Võ Đang Thanh Tùng bị bại dưới Duyệt Tuyệt Ma Công tầng thứ 8 của Độc Cô Vô Địch. Liệu trong vòng 2 năm, Võ Đang có thể thoát khỏi tai kiếp khi vận mệnh giờ chỉ còn trông vào Thiên Tằm Thần Công - loại võ công độc môn mà Độc Cô Vô Địch còn e dè?

Thông tin  Thu gọn