close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Hậu Thủy Hử - All Men Are Brothers

Phim kinh điển

1
2
3
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

''All Men Are Brothers'' tiếp nối hồi thứ 70 của bộ Thủy Hử, kể chuyện triều đình đánh mãi không thắng 108 anh hùng Lương Sơn Bạc bèn dùng kế chiêu an. Các vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc nghe lời Tống Giang về hàng triều đình, được phong quan tước và cử đi đánh dẹp các lực lượng nổi dậy khác... Nhưng sau khi đánh thắng trở về thì chỉ còn lại 27 anh hùng.

Thông tin  Thu gọn