close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Đường Sơn Đại Địa Chấn - Aftershock

Phim tâm lý

1
2
3
4
Thông tin  Thông tin

Bộ phim kể về cuộc đời của một cô bé sau trận động đất đã san phẳng thành phố Đường Sơn miền Bắc Trung Quốc vào ngày 28 tháng 7 năm 1976...

Thông tin  Thu gọn