close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Captain America 3: Nội chiến Siêu Anh Hùng

Phim viễn tưởng

1
2
3
4
5
Thông tin  Thông tin

'Captain America: Civil War' là câu chuyện theo sau sự kiện 'Avengers: Age Of Ultron', các liên minh chính phủ trên toàn thế giới thông qua một hiệp ước được thiết lập để điều chỉnh hoạt động của tất cả siêu anh hùng. Điều này gây ra sự phân cực trong nội bộ nhóm Avengers, tạo nên hai phe gồm Iron Man và Captain America, gây ra một trận chiến sử thi giữa những người đồng đội.

Thông tin  Thu gọn