close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Thanh Xà Bạch Xà - The Sorcerer And The White Snake

Phim viễn tưởng

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Thanh Xà và Bạch Xà - hai con rắn thành tinh sống trong rừng sâu. Một hôm Bạch Xà đã cứu và đem lòng yêu chàng trai hái thuốc Hứa Tiên. Với sự giúp đỡ của Thanh Xà, Bạch Xà hóa thành Bạch Tố Trinh, một phụ nữ xinh đẹp và kết hôn với Hứa Tiên. Cả hai chung sống hạnh phúc trong làng cho đến khi một dịch bệnh lạ xuất hiện...

Thông tin  Thu gọn