close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Giao Châu Truyện - Legend Of The Naga Pearl

Phim viễn tưởng

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Phim lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh của Ni Không Không (Vương Đại Lục đóng), Hắc Vũ (Trương Thiên Ái đóng) và hoàng tử Hạp Lợi (Thịnh Quan Sâm đóng). Ba người, mỗi người một mục đích, không ai tín nhiệm ai, nhưng lại không thể không cùng đồng hành trong một hành trình kỳ lạ. Dần dà, trên quãng đường đồng hành, cả ba người đều tìm được tình yêu và tình bạn...

Thông tin  Thu gọn