close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Cuộc Chiến Chống Zombie của Hướng Đạo Sinh

Phim ma - kinh dị

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Ba hướng đạo sinh vào đêm cắm trại cuối cùng, họ phát hiện Zombie đang lần lượt tràn vào, đại dịch Zombie bùng nổ, cũng là lúc họ nhận ra ý nghĩa của tình bạn khi thế giới đang tận diệt bởi đại dịch Zombie.

Thông tin  Thu gọn