close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Hội Cố Thi Nhân - Dead Poets Society

Phim tâm lý

1
2
3
4
Thông tin  Thông tin

Diễn viên hài quá cố Robin Williams vào vai một giáo viên ngữ văn phá bỏ mọi quy tắc thường thấy trong lớp học, khi thầy trò cũng đồng thời là bạn bè, khi giảng dạy về kiến thức cũng đồng nghĩa với bàn luận về cuộc đời. Những bài giảng của thầy giáo John Keating luôn 'không đúng trọng tậm', luôn 'lệch chuẩn' và vì vậy đã có biết bao khó khăn xảy đến trong sự nghiệp của thầy.

Thông tin  Thu gọn