close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Phim kinh điển

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Thông tin  Thông tin

Bối cảnh phim lấy vào cuối thời nhà Nguyên, hơn 100 năm sau sự kiện trên đỉnh Hoa Sơn trong Thần Điêu Hiệp Lữ, lúc này nhà Nguyên đang bị suy yếu bởi các cuộc khởi nghĩa và vì sự xa hoa lãng phí của triều đình. Chuyện phim xoay quanh Trương Vô Kỵ và mối tình phức tạp với 4 cô gái, bên cạnh đó là những âm mưu thủ đoạn đầy nguy hiểm trên giang hồ nhằm chiếm đoạt 2 món báu vật là Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm, với lời đồn nếu tìm được bí mật trong đao kiếm sẽ hiệu triệu được thiên hạ...

Thông tin  Thu gọn