close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Cuộc Sống Trong Tù - Wise Prison Life

Phim tâm lý

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thông tin  Thông tin

'Cuộc Sống Trong Tù' là bộ phim truyền hình mô tả chân thực cuộc sống của nhiều loại tù nhân khác nhau, mỗi người một tội, và khắc họa được hình ảnh của những cai ngục, nhân viên làm việc trong nhà tù.

Thông tin  Thu gọn