close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Binh Pháp Mặc Công - A Battle Of Wits

Phim hành động

1
2
3
4
Thông tin  Thông tin

Năm 370 trước Công nguyên, Trung Hoa bị chia cắt thành bảy nước lớn và những lãnh thổ cát cứ khác. Triệu Vương – ông vua của Triệu Quốc hùng mạnh có tham vọng bá quyền lập nên một triều đại thống nhất. Mục tiêu đầu tiên của Triệu là Yên Quốc rộng lớn, nhưng để tới được nước Yên tướng quân Hạng Yêm Trung - thống soái 10 vạn quân đội Triệu phải vượt qua nước Lương nhỏ bé bên cạnh. Trước sự đe doạ của Triệu, Lương vương cầu cứu Mặc gia quân, những người luôn yêu chuộng chính nghĩa và hoà bình...

Thông tin  Thu gọn