close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Tinh Võ Anh Hùng - Fist Of Legend

Phim hành động

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Phim lấy bối cảnh là thành phố Thượng Hải năm 1937 trong thời kì chiến tranh Trung-Nhật lần thứ 2. Trần Chân, một công dân Thượng Hải, đang học tại Nhật thì nghe tin sư phụ của mình là Hoắc Nguyên Giáp, người đứng đầu Tinh Võ Môn, bị giết chết trong một trận thách đấu với một võ sĩ Nhật Bản. Trần Chân ngay lập tức trở về nước chịu tang thầy, tìm hiểu rõ sự việc với mong muốn báo thù cho sư phụ của mình.

Thông tin  Thu gọn