close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Thần Điêu Đại Hiệp

Phim kinh điển

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Thông tin  Thông tin

'Thần Điêu Đại Hiệp' là phần hai trong bộ 'Xạ điêu Tam Bộ Khúc'. Bối cảnh là vào thời Nam Tống, khi các nước Châu Á trở thành miếng mồi của quân Mông Cổ. Quân Nam Tống phải đứng lên đấu tranh để bảo vệ chủ quyền và độc lập tự do của đất nước. Góp một phần công sức to lớn trong đó, là một đại bộ phận võ lâm cao thủ ở Trung Nguyên gồm rất nhiều bang phái. Mà nhân vật chính của phần này là xoay quanh tình yêu trái luân thường đạo lý của sư phụ Tiểu Long Nữ và đệ tử Dương Quá của phái Cổ Mộ.

Thông tin  Thu gọn