close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

12 Con Giáp - Chinese Zodiac

Phim hành động

1
2
3
4
Thông tin  Thông tin

Là bộ phim hành động thứ 101 cũng là bộ phim có nhiều pha mạo hiểm của Thành Long trong thể loại phim hành động - 'Chinese Zodiac' kể về câu chuyện một anh hùng Trung Quốc đã lấy lại được các bức tượng đồng về 12 con giáp, những bảo vật đã bị quân đội Pháp và Anh cướp từ Di Hòa Viên, Bắc Kinh năm 1860.

Thông tin  Thu gọn