close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Dị Nhân - X-Men

Phim viễn tưởng

1
2
3
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Kết quả của sự tiến hóa là những dị nhân với bộ gen bị đột biến ra đời. Họ tập trung tại ngôi trường của giáo sư Charles Xavier để ông giúp cho họ sử dụng năng lực của mình một cách đúng đắn và có ích.

Thông tin  Thu gọn