close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Tam Quốc Diễn Nghĩa - Three Kingdoms

Phim kinh điển

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Thông tin  Thông tin

'Three Kingdoms' (Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa) là tác phẩm truyền hình thứ hai được chuyển thể từ tiểu thuyết 'Tam quốc diễn nghĩa' và quyển 'Sử ký Tam Quốc', kể về những năm tháng loạn lạc khi nhà Đông Hán sụp đổ thì Đổng Trác vùng lên thâu tóm quyền hành khiến quần hùng cát cứ phân chia Trung Quốc thành ba nước Ngụy (Tào Tháo) - Thục (Lưu Bị) - Ngô (Tôn Quyền) cho đến khi nhà Tấn thống nhất lại thành một.

Thông tin  Thu gọn