close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Vệ Binh Lăng Mộ Cổ - Guardians Of The Tomb

Phim hành động

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Một nhóm những nhà khảo cổ học tình cờ phát hiện ra lăng mộ bí mật, trong đó chứa xác ướp của Hoàng Đế Trung Hoa có tuổi đời từ 200 năm trước Công Nguyên. Họ đã quật dậy một bí mật kinh hoàng mà đáng lý ra nên chôn vùi vĩnh viễn.

Thông tin  Thu gọn