close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Siêu Nhân Cùi Bắp - Super

Phim viễn tưởng

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Một anh chàng hàng ngày biến đổi mình thành Crimson Bolt, một siêu anh hùng với những ý định tốt, mặc dù anh ta không đủ khả năng và kỹ năng anh. Mọi chuyện sẽ thế nào?

Thông tin  Thu gọn