close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Đêm Ở Viện Bảo Tàng 2: Trận Chiến Hoàng Gia

Phim viễn tưởng

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Lại một lần nữa bảo tàng lịch sử tự nhiên đóng cửa để trùng tu, các hiện vật và mẫu tượng tại đây được chuyển đến kho dự trữ liên bang. Larry Daley không còn làm việc gác bảo tàng ban đêm nữa, nhưng khi biết tin các bạn cũ – tượng Cựu tổng thống Roosevelt và chàng cao bồi Jedediah đang gặp nạn tại nơi ở mới, Larry mạo hiểm thâm nhập vào kho dự trữ liên bang để giúp các bạn. Vẫn là đêm kinh hoàng với Larry khi các hiện vật tiếp tục nổi loạn.

Thông tin  Thu gọn