close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Quan Vân Trường - The Lost Bladesman

Phim hành động

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Nhờ có Quan Vân Trường mà Tào Tháo mới thống nhất được thiên hạ. Nhưng Quan Vân Trường lại là anh em kết nghĩa với đối thủ của Tào là Lưu Bị. Để ép vị tướng vô song chiến đấu dưới trướng của mình, Tào Tháo đã bắt giữ Lưu đại tẩu - vợ Lưu Bị - người Quan Vân Trường muốn bảo vệ. Sau khi dẫn quân Tào đến chiến thắng, Quan Vân Trường đã đưa Lưu đại tẩu về với Lưu Bị. Nhưng lúc này Tào Tháo đã coi Quan Vân Trường là sự đe dọa đến sự tồn vong của mình, gửi binh truy bắt ...

Thông tin  Thu gọn