CTKM topup 5.000đ ' Xem là thích - Click nhận tiền ngay'

Cách thức tham gia:

+ Đăng ký qua SMS cú pháp Y gửi 9022

+ Duy trì sử dụng DV 05 ngày tiếng từ thời điểm đăng ký.

+ KH được cộng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra CTKM