Sự tội nghiệp của loài người - Exode

Góc Điện Ảnh

open  Thông tin

Dù muốn hay không thừa nhận, con người vẫn luôn là sinh vật nhỏ bé giữa thiên nhiên kỳ vĩ như bao loài. Dưới sức mạnh của thiên địa, sự bao la kỳ vĩ của tự nhiên, con người thật tầm thường và kém hiểu biết. Exode - là tác phẩm ẩn ý, mô tả loài người như những kẻ du thủ du thực tội nghiệp.

close  Thu gọn