Cách vẽ sơ đồ tư duy

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Hôm nay, cô giáo ra bài tập giới thiệu về bản thân, mà bạn không biết phải làm như thế nào. Hãy thử áp dụng cách vẽ sơ đồ tư duy để giải bài tập trên nào.

close  Thu gọn