Quy tắc khen - chê kiểu Sandwich

Thiếu Nhi

open  Thông tin

Mỗi chiếc bánh Sandwitch đều có cấu tạo bởi các lớp: bánh - nhân - bánh. Bạn có biết không, một quy tắc khen - chê áp dụng cấu tạo này sẽ giúp bạn có cách hành xử văn minh.

close  Thu gọn