Hài con bướm xinh - Trấn Thành, Anh Đức

Tiểu phẩm hài

open  Thông tin

Trấn Thành - Anh Đức biểu diễn tiểu phẩm Con bướm xinh ở Mỏ Cày Bắc - Bến Tre.

close  Thu gọn